elisi: van Gogh almond flowers (Bill)
[personal profile] elisi
Ta-Nehisi Coates: I’m Not Black, I’m Kanye
Kanye West wants freedom—white freedom.

And... This is America:

Profile

elisi: van Gogh almond flowers (Default)elisi
April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2019